تخصصی حقوق

رئیس مرکز آموزش قضات قوه قضائیه با اعلام اتمام وقت قانونی برای ثبت نام قضات گفت: تاکنون 13 هزار نفر ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عالی پناه روز یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه تاکنون 4500 داوطلب از طریق سیستم جذب رایانه ای (نخبگان، داوطلبان دارای مدارک دکترا و...) ثبت نام کرده اند گفت: از این تعداد 2876 نفر دانشجو، 586 نفر حوزوی و یکهزار نفر هم فاقد شرایط لازم بوده اند که بر اساس تفکیک جنسیت 55 درصد آقایان و 45 درصد خانمها ثبت نام کرده اند.

وی افزود: در بخش عمومی هم تاکنون 13 هزار نفر برای شرکت در آزمون قضات ثبت نام کرده اند که 600 نفر تاکنون جذب اختصاصی شدند. همچنین از این تعداد 4 هزار نفر در مراحل جذب اختصاصی و 1500 نفر هم در مراحل مصاحبه علمی پذیرفته شده و در حال گزینش هستند.

عالی پناه اظهار داشت: در میان متقاضیان حدود یک هزار وکیل پایه یک دادگستری قرار دارند که در بخش جذب رایانه ای ثبت نام کرده اند.

وی گفت: آزمون تصدی قضاوت در سطح متوسط و از قوانین آیین دادرسی مدنی، تجارت، جزای عمومی، اختصاصی، کیفری، حقوق اساسی و فقه و اصول برگزار می شود و برای نخستین بار این آزمون متمرکز نبوده و در شهرهای قم، اصفهان، مشهد، تبریز و تهران به صورت همزمان برگزار می شود.

رئیس مرکز آموزش قضات قوه قضائیه با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 4 هزار قاضی گزینش و استخدام شوند گفت: هنوز قوه قضائیه به نیاز سنجی در خصوص گزینش قضات زن و مرد نرسیده و ما با برگزاری آزمون همچنان در حال گزینش هستیم.

وی در مورد آزمون استخدامی و گزینش قضات شوراهای حل اختلاف گفت: 3500 نفر در این آ‍زمون شرکت کرده که نتایج اولیه آن آماده است. در این آ‍مون نمره حد نصاب 60 از 100 بوده و سطح سوالات هم متوسط بوده است.

عالی پناه در مورد اما و اگرها در خصوص هزینه 29 هزار تومانی ثبت نام گفت: این هزینه تماما صرف آزمون می شود چرا که آ‍زمون در این دوره در شهرهای دیگر هم برگزار می شود.

منابع عمومی

1)      مجموعه قوانین و آرای وحدت رویه

×         حتما" جلد 1 حقوقی و جلد 1 جزایی  مجموعه تنقیح قوانین چاپ روزنامه رسمی را تهیه فرمایید

2)        مجموعه آزمونهای وکالت سالهای گذشته

×          9آزمون وکالت موسسه دور اندیشان توصیه می شود

   منابع حقوق مدنی

1)      قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی دکتر کاتوزیان  هست )

×        قانون  مدنی

×          قانون مسئولیت مدنی

×          قانون بیمه اجباری

×          قانون روابط موجر و مستاجر مصوبات  1356 و 1365 و 1376

×          قانون امور حسبی

×           آرای وحدت رویه مربوط به حقوق مدنی

×      .............

2)      منبع بیس برای مطالعه

×          حقوق مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان

3)        منبع آموزشی

×          کمک حافظه حقوق مدنی دور اندیشان

4)        منبع نکته نما

×          چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی منوچهر باقری مقدم

5)        کتاب تست

×          تست حقوق مدنی دکتر شهبازی

6)        منابع مرجع

1.     اشخاص و محجورین دکتر صفایی .

2.     امول و مالکیت  دکتر کاتوزیان

ç         بجای این دو منبع می توانید کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی استفاده کنید

3.     اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان

4.      وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان

ç           منبع تکمیلی این دو منبع کتابهای تشکیل قراردها  و سقوط تعهدات یا حقوق مدنی 3 دکتر شهیدی است

5.        درسهایی از عقود معین جلد 1 دکتر کاتوزیان

ç          منبع تکمیلی این منبع کتاب حقوق مدنی 6  دکتر شهیدی است

6.      درسهایی از عقود معین 2 دکتر کاتوزیان

7.     مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی .

8.      شفعه و وصیت و ارث دکتر کاتوزیان

ç         مطلعه مبحث ارث از کتاب ارث دکتر شهیدی بهتر است

آیین دادرسی مدنی

1)    قوانین مورد نیاز

×        آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی

×          قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب (احیا دادسراها  )به همرا آیین نامه

×         قانون شورای حل اختلاف

×          قانون اجرای احکام مدنی

×          آرای وحدت رویه آیین دارسی مدنی

×      ..................

2)    کتاب بیس برای مطالعه

×          آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی دکتر علی عباس حیاتی

3)        منبع آموزشی

×         کمک حافظه حقوق آیین دادرسی مدنی آقای علی فلاح دور اندیشان

×          آیین دادرسی مدنی  در آینه نمودار آقای قاسم افسران

4)       منبع نکته نما

×         1241  نکته آیین دارسی مدنی فرزانه سریر

5)        کتاب تست

×        تست حقوق آیین دادرسی مدنی و امور حسبی دکتر کمالوند

ç          تستهای امور حسبی تکمیل کننده بسیار خوبی برای کتاب تست دکتر شهبازی است

6)       منابع مرجع

×      دوره سه جلدی پیشرفته آیین دادرسی مدنی دکتر شمس یا دوره سه جلدی بنیادین + ادله اثبات دعوا

منابع حقوق تجارت 

1)        قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی دکتر دمرچیلی هست )

×         قانون  تجارت

×         قانون صدور چک 

×        قانون بازار اوراق بهادار (بورس) 1384

×         قانون اداره تصفیه امور ورشکستی مصوب 1318

×          قانون  تجارت الکترونیک 1382

×         آرای وحدت رویه مربوط به حقوق تجارت

×         .......

2)       منبع بیس برای مطالعه

×         حقوق تجارت  در نظم کنونی دکتر دمرچیلی 

3    منبعآموزشی و منبع نکته نما

×         کمک حافظه حقوق تجارت علی فلاح  دور اندیشان

4)      کتاب تست

×         تست  حقوق تجارت رضا شکری یا حقوق تجارت فرشید فرحناکیان

5)      منابع مرجع

1.        کلیات حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی

2.        ورشکستگی دکتر ربیع اسکینی

3.        ترجیحا" اسناد تجاری دکتر فراهانی و  قانون صدور چک در نظم کنونی احمد باختر

4.         یا اسناد تجاری دکتر ربیعا اسکینی

5.        ترجیها" شرکتهای تجاری دکتر کاویانی یا دوجلد شرکتهای تجاری دکتر ربیعا اسکینی

 

   منابع حقوق جزا

1)       قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی رضا شکری هست )

×         قانون  مجازات اسلامی

×         قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتنشا و اختلاس و کلاهبرداری

×         قانون جرایم نیروهای مسلح

×          قانون مبارزه با پولشویی

×         قوانین راجع به مواد مخدر

×          قانون جرایم رایانه ای

×          .............

2)        منبع بیس برای مطالعه

×        ترجیحا" محشای قانون مجازات دکتر گلدوزیان  یا قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی   رضا شکری یا حجتی 

3)      منبع آموزشی

×         جزای عمومی

ç          کمک حافظه حقوق جزای عمومی موسسه دور اندیشان

×          جزای اختصاصی

ç         کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی موسسه دور اندیشان

4)        منبع نکته نما

×        جزای عمومی

ç            آسان ساز حقوق جزای اختصاصی دکتر توجهی

ç         حقوق جزای اختصاصی کانون فرهنگی آموزش

×        جزای اختصاصی

ç           حقوق جزای عمومی کانون فرهنگی آموزش

5)       کتاب تست

×         جزای عمومی

ç           ساده ساز حقوق جزای عمومی دکتر صبری

×        جزای اختصاصی

ç          ساده ساز حقوق جزای اختصاصی دکتر صبری

6)       منابع مرجع

×         جزای عمومی

ç            به ترتیب اولویت یکی از منابع زیر :

ß         دو جلد جزای عمومی دکتر اردبیلی

ß          زمینه حقوق جزای عمومی دکتر نور بها

ß         بایسته های حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان

×          جزای اختصاصی

ç          جرایم علیه امنیت دکتر میر محمد صادقی

ç         جرایم علیه اموال دکتر میر محمد صادقی

ç         جرایم علیه اشخاص دکتر میر محمد صادقی

   منابع آیین دارسی کیفری 

1)        قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی دکتر کاتوزیان  هست )

×           آیین دادرسی کیفری

×          قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب (احیا دادسراها  )به همرا آیین نامه

×        آرای وحدت رویه مربوط به آیین دادرسی کیفری (در انتهای کتاب ساده ساز آیین دادرسی  کیفری جناب آقای کلانتری  این آرا جمع آوری شده است )

×          ..........

2)       منبع بیس و مرجع برای مطالعه

×         کتاب دکتر علی خالقی

3)       منبع آموزشی

×          کمک حافظه آیین دادرسی کیفری موسسه دور اندیشان

4)       منبع نکته نما

×         آیین دادرسی کیفری موسسه میثاق عدالت

5)       کتاب تست

×       ساده ساز آیین دادرسی کیفری جناب آقای کلانتری (این کتاب به همراه  آرای وحدت رویه است )

    منابع اصول فقه 

1)        منبع بیس و مرجع اصلی  برای مطالعه

×          کتاب اصول استنباط دکتر ابولحسن محمدی

×          علم اصول در فقه و قوانین موضوعه خلیل قبله ای خویی انتشرات سمت

2)       منبع آموزشی

×          کمک حافظه اصول فقه موسسه دور اندیشان

3)         منبع نکته نما

×           اصول فقه نموداری حمید فرجی انتشارات بهنامی

4)        کتاب تست

×          کتاب تست مبانی اصول استنباط  دکتر شهبازی

   اهمیت مطالعه قوانین خاص در آزمونهای حقوقی

در آزمون وکالت سال 89 در بین سوالات آزمون میتوان سوالاتی را یا فت که منشاء آن قوانین خاص هستند منظور از قوانین خاص قوانینی هستند که جدا از قوانین اصلی مثل حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی . آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون تجارت تصویب و با آنها مرتبط یا مکمل آنها هستند در سوالات آزمون وکالت سال 89 از قوانین :قانون روابط موجر و مستاجر –قانون  بورس – پولشویی – استقلال قانون وکلا – جرایم نیروهای مسلح – اجرای احکام مدنی و قانون مسئولیت مدنی و قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب (احیاء دادسراها ) سوال طراحی شده بود که این امر بسیاری از داوطلبان را غافلگیر کرد ضمن اینکه اعتراض برخی را هم بر انگیخت اما اعتراض وارد نبود چون در هر حال این قوانین بعنوان قانون حاکم در محاکم کاربرد فراوانی دارند . بنابراین عدم مطالعه و درک این قوانین مساویست با حد اقل ده سوال بی جواب و نا آشنا با ذهن داوطلب و در نتیجه عدم قبولی در آزمونی که فاصله بین نفر اول قبولی با نفر اولی که قبول نشده است حداکثر 5 سوال است . شاید ذهن شما در گیر این مطلب شود که از کجا این قوانین را بشناسیم من قصد لیست کردن عناوین این قوانین را ندارم فقط خیلی راحت لیستی از کتابهایی که این قوانین را میتوانید بشناسید و به آنها دسترسی داشته باشید را عنوان می کنم :

1-     قوانین خاص مربوط به قانون مدنی : قوانین مذکور در حقوق مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان

2-     قوانین خاص مربوط به آیین دادرسی مدنی : قوانینی که در کتابهای دکتر شمس بحث شده و یا قوانین مذکور در آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی دکتر حیاتی

3-     قوانین خاص مربوط به قانون مجازات اسلامی : قوانین مذکور در قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی شکری یا حجتی

4-     قوانین خاص مربوط به قانون تجارت : قوانین مذکور در حقوق تجارت در نظم کنونی دکتر دمرچیلی

5-     قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری : قوانین بحث شده در کتاب دکتر خالقی و جلد شش آیین دادرسی کیفری دکتر آخوندی

در کتابهای معرفی شده متن اکثر قوانین خاص و نحوه ارتباط آنها با قانون اصلی آمده است اما گاها" برخی قوانین در این کتابها هم بحث نشده و مورد سوال بوده اند .

بنابراین توصیه اصلی برای مقابله با از قلم نیفتادن قوانین خاص مورد سوال مطالعه عمیق و تطبیقی قوانین اصلی از منابع اصلی و مطالعه و فهمیدن قوانین خاص از دو کتاب (جلد یک  مجموعه قوانین تنقیح شده حقوقی )و (جلد یک  مجموعه قوانین تنقیح شده جزایی ) می باشد .

نمونه سوال دکتری حقوق خوصی با ج تشریحی

کان ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار را در حقوق ایران بیان نمایید .نظرات گوناگون را تشریح نمایید.آیا راهی برای جبران خسارت وجود دارد یا خیر دقیقا تبیین فرمایید ؟
پاسخ :

تاثیر عدم امكان ردّ كالا در اعمال حق فسخ مشتری از جمله موضوعاتی است كه هم در فقه از دیرباز مورد توجه و مطالعه بوده و هم در حقوق موضوعه ایران اعم از متون قانونی یا نظریه‌ها و نوشته‌های حقوقی، مباحثی را، هر چند ناقص، به خود اختصاص داده است. از آنجا كه بی‌گمان نمی‌توان تاثیر پیشینه فقهی موضوع را در ادبیات قانونی یا حقوقی موجود در این زمینه انكار كرد، در این مبحث ابتدا به سراغ فقه امامیه رفته و نظریه‌های موافق و یا مخالف برخی از فقهای بزرگ را اجمالاً بررسی می‌‌كنیم و سپس جایگاه این بحث را در حقوق موضوعه ایران خواهیم دید.‌

 ادامه مطلب ...

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون تصدی امر قضا سال 91 میرساند ،منابع ،مواد وضرایب امتحانی به شرح ذیل می باشد:

 

 

لازم به ذکر است شرایط عمومی آزمون مذکور متعاقبا اعلام خواهدشد.

مواد و ضرایب امتحانی به شرح زیر است:
داوطلبان دانشگاهی
حقوق اساسی (ضریب 1)، حقوق مدنی (ضریب3)، حقوق تجارت (ضریب 2)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب 3)، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب 2)، حقوق جزای عمومی (ضریب2)، حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2)، فقه: مباحث حقوقی شرح لعمه (ضریب2)، اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) (ضریب 1)
داوطلبان حوزوی
حقوق اساسی (ضریب 1)، حقوق مدنی (ضریب3)، حقوق تجارت (ضریب 1)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب 1) ، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب 1)، حقوق جزای عمومی (ضریب 1) ،حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2)، فقه: بیع مکاسب (ضریب4)، اصول فقه: رسائل و جلد یک کفایه(ضریب 4)

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه از اعلام نتايج آزمون وكالت اين مركز در هفته آينده خبر داد.

 

 

عبدالرضا مومني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: ان‌شاالله نتايج آزمون وكالت به زودي و طي هفته آينده اعلام خواهد شد.

 

 

براساس اين گزارش، آزمون مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه 19 اسفندماه سال 90 برگزار شده بود.

به نقل از ایسنا

ضرایب آزمون قضاوت

 

 

ردیف نام درس ضریب
1 معارف و احکام اسلامی 1
2 ادبیات فارسی 1
3 ادبیات عربی و متون فقه 2
4 زبان خارجه 2
5 آیین دادرسی مدنی 3
6 آیین دادرسی کیفری 3
7 حقوق مدنی و تجارت 1
8 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 1
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد
پيوندها


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 106
بازدید دیروز : 141
بازدید هفته : 695
بازدید ماه : 1580
بازدید کل : 57437
تعداد مطالب : 71
تعداد نظرات : 9
تعداد آنلاین : 1

<-PollName->

<-PollItems->